Home arrow Journal arrow Online issues arrow Abstracts arrow Vol. XX (2017) arrow Issue 3 Part B
Volume XX, Issue (3) Part B 2017 PDF Print E-mail

ERSJ, Vol. XX, Issue 3B, 2017, Contents

1.  Block Chain and Financial Controlling in the System of Technological Provision of Large Corporations conomic Security  
(Albekov Adam Umarovich1, Vovchenko Natalia Gennadyevna2,Andreeva Olga Vladimirovna3, Sichev Roman Alexandrovich4 )

2. Accounting Engineering Tools in the Research of Economic Costs and Benefits  
(Anatoliy Ivanovich Belousov1, Galina Vasilevna Mikhailova2,Fatima Magamedovna Uzdenova3, Viktoria Georgievna Blokhina4 )

3. Use of Regression Models when Performing Fraud Risk Assessment Procedures in the Audit Process 
(Andrey Vladimirovich Bakhteev1, Sergey Valentinovich Arzhenovskiy2, Natalya Nikolayevna Khakhonova3, Yelena Vyacheslavovna Kuznetsova4 )

4. Specific Features of Secularization in the Modern Western Culture 
(Oksana Alexandrovna Bogdanova1, Irina Vladimirovna Lipchanskayal2, Tatiana Valerievna Plotnikoval3, Lyudmila Lievovna Shtofer4 )

5. Tendencies of Standardisation of Management Accounting in Russian and International Practices  
(Nikolay Tikhonovich Labyntsev1, Elena Aleksandrovna Sharovatova2, Irina Aleksandrovna Omelchenko3, Tatyana Valeryevna Makarenko4 )

6. Some Qualification Issues about Illegal Influence on the Result of Official Competition or Visual Commercial Tender 
(Alexandr Sergeevich Ganus1, I.A. Podroykina2, Sergey Ivanovich Ulezko3, Elena Vladimirovna Seregina4 )

7. The Mechanism to Eliminate the Accumulated Damage to the System of Socio-Economic Development of the Region  
(Irina Anatolyevna Zhukova1, Roman Viktorovich Shekhovtsov2, Marina Anatolievna Ponomareva3, Sergey Gavrilovich Tyaglov4 )

8. Adaptation of Balance Theories to the Assessment of Sustainable Economic Development of Business Units  
(A.I. Belousov1, E.A. Shelukhina2, N.A. Rumachik3, A.N. Shchemelev4 )

(Surzhikov1, A.A. Sycheva2 )

10. Estimation of Threats of the Rostov Region Economy Caused by the Collapse in the Azov-Don Water Basin  
(V.B. Ukraintsev1, O.B. Chernenko2, K.N. Mishchenko3, T.V. Epifanova4 )

11. Realization of Potential of Enterprise Structure Development as the Criterion of Ensuring the Object-differentiated Approach to Rendering the State Support: The Russian Federation  
(Е.K. Karpunina1, I.N. Yakunina2, E.M. Konovalova3, E.A. Titova4 )

12. Evaluating the Effectiveness of Management Information Systems for Small and Medium-sized Enterprises: a User Satisfaction Approach 
(G.N. Khubaev1, I.Yu. Shpolianskaya2, A.I. Dolzhenko 3, S.M. Scherbakov4, E.N. Efimov5 )

13. Theoretical and Methodological Fundamentals of Associated Forms of Agricultural Business 
(S.V. Klimchuk1, Yu.S. Nekhaychuk2, D.V. Nekhaychuk3, E.V. Nekhaychuk4 )

14. Improving the Bank Reliability Evaluation Framework 
(E.A. Posnaya1, I.G. Vorobyova2, S.V. Tarasenko3 )

15. State Investment Policy and Priorities of Macroeconomic Structure of Regional Economy Transformation 
(R.V. Shekhovtsov1, S.N. Shchemlev2 )

16. Analytical Monitoring of Entity's Cash Flows as a Guarantee of Financial Security of the Region 
(K.S. Surnina1, A.A. Andrutskaya1 2, E.I. Drobyshevskaya1, A.A. Yanovskaya1 )

17. Formation Tools of Low-Carbon Trajectory of Innovative Development of Russia E.A. 
(Yakovleva1, A.Y. Nebesnaya1, N.A. Azarova1, E.V. Titova1 )

18. Aspect-Oriented, Key-Index Based Regional Business Entities' Evaluation Framework 
(T.L. Bezrukova1, Yu.N. Stepanova1, I.I. Shanin1, Yu.V. Busarina1, S.Yu. Nesterov1 )

19. Competitive Advantages of Financial Transactions on the Basis of the Blockchain Technology in Digital Economy 
(N.G. Vovchenko1, A.V. Andreeva2, A.S. Orobinskiy3, Y.M. Filippov4 )

20. A Tool of Qualification Coadaptation 
(M.M. Skorev1, L.Yu. Andreeva2, V.I. Kirishieva3, A.V. Gigunova4 Corresponding author: M.M. Skorev, The Rostov State Transport University, 2, Rostovskiy Strelkoviy Polk Narodnogo Opolcheniya Square, Rostov-on-Don, 344038, the Russian Federation. Tel. +79185401750. E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

21. Economic Sovereignty of the Russian Federation under the Current Conditions 
(E.Yu. Dogadaylo1, O.I. Chepunov2, S.I. Nosov3, O.V. Shmaliy4 Corresponding author: Shmaliy Oksana Vasilievna, South-Russian Institute of Management , Russian Academy of National Economy and State Service under the Presidents Patronage, 70, Pushkin str, Rostov-on-Don, 344002, Russian Federation, email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

22. Corporate Culture as a Tool of Adaptation of TNC to the Russian Economic Conditions 
(I.M. Podmolodina1, V.P. Voronin2 )

23. Business Analysis as an Important Component of Ensuring Enterprise's Economic Security 
(Y.G. Chernysheva1, G.I. Shepelenko2, I.V. Gashenko3, I.V. Orobinskaya4, Y.S. Zima5 Corresponding Author: Yu. G. Chernysheva Rostov State University of Economics. Rostov-on-Don, B. Sadovaya, 69, 344002, Russian Federation. Tel. +7863-261-3892. E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

24. Methodology of Structural Stability Management for Industrial Enterprises 
(A.N. Kuz'minov1, V.M.Dzhukha2, O.A. Ternovsky3 )

25. Development of the International Monetary System Conditions of Globalization 
(I.N. Efremenko1, L. Haabazoka2, V.A. Larionov3 Corresponding author: I.N. Efremenko, Rostov State University of Economics, 69, Bolshaya Sadovaya str., Rostov-on-Don, 344002, Russian Federation. Tel. +7863-261-3814. E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

26. Tools of Financial Management of Reputational Risks  
(T.O. Grafova1, M.M. Skorev2, L.Yu. Andreeva3, I.R. Kirischeeva4 Corresponding author: T.O. Grafova, Rostov State Transport University, 2, Rostovskiy Strelkoviy Polk Narodnogo Opolcheniya Square, Rostov-on-Don, 344038, the Russian Federation. Tel. +79188554553. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

27. Balanced Budget System: (Organizational and Financial Tools )

28. Role of Staff Marketing in Increasing Business Performance 
(V.A. Bondarenko1, N.V. Demyanchenko2, O.V. Ivanchenko3, O.N. Mirgorodskaya4 Corresponding author: V.A. Bondarenko, Rostov State University of Economics, 69, Bolshaya Sadovaya str., Rostov-on-Don, 344002, Russian Federation. Tel. +7863-237-0255. E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

29. Development of Digital (Engineering) Entity's Capital Management Frameworks 
(Victor Ivanovich Tkach1, Sergey Nikolaevich Shchemelev2, Corresponding author: S.N. Shchemelev., Rostov State University of Economics, 69, Bolshaya Sadovaya str., Rostov-on-Don, 344002, Russian Federation. Tel+7 918 554 83 15, E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

30. Strategic Reporting Methodology and its Reliability Audit 
(I.V. Alekseeva1, E.M. Evstafyeva2, Yu.A. Kruchanova3, G.E. Krokhicheva4, Corresponding author: I.V. Alekseeva, Rostov State University of Economics, 69, Bolshaya Sadovaya str., Rostov-on-Don, 344002, Russian Federation. Tel. +7950-863-0548. E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

31. Axiological World Picture of the Virtual Language Personality in Blog-Discourse Space 
(Tatyana V. Evsyukova1, Susanna R. Agababyan2, Evgeniya V. Kotelnikova3, Tatyana M. Germasheva4 )

32. Assessing Level of Interaction between Subjects of Innovative Systems within Russian Regions 
(N.G. Kuznetsov1, N.D. Rodionova2, M.A. Ponomareva3, S.G. Tyaglov4 )

33. The Formation of Authorized Capital in Economic Organizations 
(Tatyana A. Skvortsova1, Yuriy A. Kolesnikov2, Tatyana A. Mosienko3, )

34. Comparative Analysis of Mediation Procedures and the Judicial Settlement of Conflicts 
(Vasily Ivanovich Vlasov1, Galina Borisovna Vlasova2, Svetlana Vasilyevna Denisenko3, Veronica Vyacheslavovna Kolesnick4 )

35. The Tools of Monitoring and Analyzing the Region Forest Sector Management Framework 
(I.S. Zinovyeva1, I.V. Sibiryatkina1, V.G. Shirobokov2, A.A. Shtondin1, E.V. Chugunova1 )

36. Innovation Activity of Russian Business Entities and its Determinants 
(I.A. Kuznetsov1, V.B. Malitskaya2, V.E. Sukhova3, A.V. Ivanova4, I.Yu. Proskurinа4, Corresponding author: V. B. Malitskaya, Voronezh Branch of Plekhanov Russian University of Economics, 394030, Karl Marx Street, 67А, Voronezh, Russian Federation )

37. Deformation Factors of the Entrepreneurship Development in the Industry Segments of the Economy of the Russian Federation 
(S.S. Morkovina1, Y.M. Sokolinskaya2, N.M. Bukhtoyarov3, N.M. Safonova4, Corresponding author: Svetlana S. Morkovina, Voronezh State Forestry Engineering University Named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia, 394613,Timiryazeva st., 8. Tel: 7-0732-53-74-98. E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

38. Systemic Crisis of the World Economy or the End of the "Bourgeois Mode of Production" 
(V.Yu. Sutyagin1, Ya.Yu. Radyakova1, E.A. Kolesnichenko1, M.V. Bespalov1, N.N. Pakhomov1 )

39. Leading Governments' Legal Initiatives of Innovational Development in the Sphere of Commercialization of Intellectual Products 
(T.V. Shatkovskaya1, A.A. Solonchenko1, Ya.A. Emirsultanov1, Yu.A. Naumenko1 The Russian Presidential Academy Of National Economy and Public Administration, Corresponding author: Shatkovskaya Tatiana Vladimirovna, The Russian Presidential Academy Of National Economy and Public Administration, Rostov-on-Don, e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

40. Pension System as a Demographic Recession Factor 
(Andrei V. Vlasov1, Corresponding author: A.V. Vlasov, South-Russian Institute of Management branch of the RANEPA, Rostov-on-Don, Russian Federation, e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

41. Causes of Tax Risks and Ways to Reduce Them 
(D.A. Artemenko1, L.A.Aguzarova2, F.S.Aguzarova2, E.V. Porollo3 )

42. Strategic Directions of the Country's Ensuring Financial Security 
(O.B. Ivanova1, T.F. Romanova1, E.D. Kostoglodova 1, D.G. Romanov1 )

43. Ecotourism as a Tool for Sustainable Development 
(O.S. Lisova1, N.N. Kharchenko1, D.Y. Kapitonov1 )

44. The Role and Place of the Crisis Traps in the Development of the Small Business of the Forest Sector in the Russian Economy 
(E.A. Panyavina1, M.B. Chirkova1, S.G. Cheglakova2, V.V. Pankov3 )

45. Influence of Social and Economic Development of the Region on the Functioning of the Regional Banking System 
(G.A. Batischeva1, M.Y. Denisov1, I.V. Rybchinskaya1, M.B. Stryukov1 )

46. Leading Governments' Legal Initiatives of Innovational Development in the Sphere of Commercialization of Intellectual Products 
(T.V. Shatkovskaya1, A.A. Solonchenko1, Ya.A. Emirsultanov1, Yu.A. Naumenko1 )

47. Multi-Vector Accounting Concept in Modern Management 
(E.N. Makarenko 1, I.А. Kislaya1, O.V. Chukhrova1, T.V. Makarenko1 )

48. Types of Financial and Credit Products: Concept, Subject, and Place on Russian and Global Financial Market
(N.P. Gubin, S.A. Litvinova, V.A. Arsenyeva) 

49. Cluster Development of Innovational Entrepreneurship: New Possibilities and Priorities in the Conditions of the Innovational Economy Creation
(Aleksey V. Bogoviz, Elena V. Ioda, Yulia V. Ioda, Valentina B. Kuranova, V.V. Bobrova) 

50. Development of Modern Entrepreneurship: Competition and Cooperation
(E.V. Bogomolova, L.Y. Selezneva, I.V. Izmalkova, E.V. Popova,М.А. Troyanskaya) 

51. Evaluation of Economic Effectiveness of the State Purchases System: Criteria and Priorities
(Aleksey V. Bogoviz, Yulia V. Ragulina, Vadim I. Erusalimsky, Yulia G. Tyurina, Elena V. Popova) 

52. Innovational Methods of Development of Intellectual Labor for Economy’s Security
(Nadezhda A. Serebryakova, Tatiana I. Ovchinnikova, Irina N. Bulgakova, Svetlana V. Sviridova, Tatiana O. Tolstykh)

53. Modernization of the Approach to Usage of Region’s Budget Resources in the Conditions of Information Economy Development
(Аleksey V. Bogoviz, Yulia V. Ragulina, Anna V. Komarova, Aleksey V. Bolotin, Svetlana V. Lobova)

54. New Possibilities and Tools for Corporate Strategic Management for Supporting its High Competitiveness and Economic Effectiveness
(Olga A. Tkacheva, Lyudmila A. Tsurak, Irina A. Getmanova, Anatoly V. Chistyakov and Sergey V. Zakharov)

55. The Institutional Factors of Strategic Development and the Tactical Regulation of Nanotechology
(Daniil P. Frolov, Agnessa O. Inshakova, Marina L. Davydova)

56. Analysis οf Volume, Structure and Dynamics of Russian Foreign Trade Under Conditions of Globalization
(Polyakova I.A., Goncharova L.V., Cheremina V.B. , Fedotova E.A. ) 

 

Publication Ethics and Publication Malpractice  |Terms and Conditions |
Privacy Policy Statement |
Copyright ©2012 | Developed by SKIAS engineering